30 ส.ค.

คุณเคยคิดไหมว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นปัจจัยแรก ที่ทําให้เราสามารถออกไปทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทุกคนกลับมองข้าม หลงลืม ที่จะดูแลเอาใจใส่ในแต่ละส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ศีรษะ แขน  ไหล่ หลัง เอว สะโพก ต้นขา น่อง ฯลฯ

การมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป ก็จะค่อยๆแอบสะสมในเรื่องของความเจ็บปวด ปวดร้าว โรคภัยต่างๆตามมา ดังนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลก หรือเรื่องผิด ที่คุณจะเริ่มเข้ามาให้ความสนใจ และใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของร่างกาย ทําให้เกิดคําถามต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น…..

จะป้องกันความเจ็บปวดต่างๆอย่างไร?   |   มีอาการแล้วจะหายไหม?    |    ทําอย่างไรที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขอาการ?    |    ความกังวลเหล่านี้ก็อาจรวมไปถึงอาการเจ็บปวดของหลัง ต้นคอ เอว ฯลฯเข้าไปด้วย

หลายคนอาจจะตัดสินใจอยู่นานกับการที่จะเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร ยาบํารุง เครื่องแต่งกาย เครื่องออกกําลังกาย รวมถึง ” เก้าอี้เพื่อสุขภาพ “แต่จริงๆแล้ว ขั้นตอนสําคัญที่สุดในการซื้อสินค้านั้นๆ ไม่ได้อยู่ที่การซื้อสินค้า… แท้จริงแล้ว ” ซื้อแล้วได้ประโยชน์จากสินค้านั้นๆได้มากน้อยเพียงใด ” ต่างหาก เพราะสินค้าเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทก็ให้ประโยชน์กันทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าซื้อแล้ว คุณจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการซื้อเก้าอี้เพื่อสุขภาพนั้น

 

1) ซื้อแล้ว…ต้องนั่ง
เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพประเภทไหนก็ตาม ถ้าคุณไม่ใช้เลย…ก็จะไม่ต่างจากราวตากผ้า หรือเป็นเพียงแค่ของตกแต่งบ้านเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณได้ลงทุนซื้อเก้าอี้เพื่อสุขภาพไปแล้วสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือ “คุณต้องนั่ง”

 

2)ซื้อแล้ว…ต้องปรับ
หลังจากที่คุณได้นั่งและได้ใช้เก้าอี้เพื่อสุขภาพเป็นประจําแล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าจะได้ผลตอบรับของสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างฉับพลัน เนื่องจากสัดส่วนของร่างกายในแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณควรต้องปรับใช้ให้เข้าสรีระของคุณมากที่สุด(นี่แหล่ะข้อดีของเก้าอี้เพื่อสุขภาพ) แล้วศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้องจากเว็บไซต์ หรือเซลล์หน้าร้านนั้นๆที่ซื้อมา

 

3)ซื้อแล้ว…ต้องเปลี่ยน
เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเมื่อคุณรู้วิธีการใช้งาน รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งใช้เก้าอี้เพื่อสุขภาพไปแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่ผิดๆในการใช้ชีวิตประจําวัน ” ก็ไม่ต่างจากซื้อยาควบคุมนํ้าหนัก….แต่ไม่ลดจํานวนการกิน”     ” อยากที่จะหุ่นดี…แต่ขี้เกียจออกกําลังกาย “

จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าเก้าอี้เพื่อสุขภาพเพียงลําพังไม่สามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้งานทั้งหมด 100% (ถ้าไม่มีการใช้งานที่ถูกต้อง) ” ผู้ใช้เก้าอี้เพื่อสุขภาพเองนั่นแหล่ะ…จะเป็นคนที่กําหนดความคุ้มค่าของการใช้งาน “

 

สอบถามเรื่องสุขภาพหลัง และวิธีการใช้งานต่างๆ
โทร.02-514-3197(8)

ทดลองนั่งฟรี!!  สาขา CDC | สาขาบางนา
คุณแดน: 085-499-7984

Leave a comment