รถไฟฟ้า MRT
ลงสถานีพระราม 9 และเดินเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9 ผ่านทางเชื่อมชั้น B โดยใช้ทางออกที่ 2

รถยนต์
ทางด่วน ขั้นที่ 2 / ทางพิเศษศรีรัช โครงข่ายในเมือง ด่านรัชดาภิเษก เข้าถนนรัชดาภิเษก ขับตรงผ่านหน้า ศูนย์การค้าฯ แล้วกลับรถที่ยูเทิร์นแรกเลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์การค้าฯ ทางด้านหน้า
ด่านพระราม 9 เข้าถนนพระราม 9 ขับตรงเข้าพระราม 9 ซอย 7 (ซอยทวีมิตร) และเลี้ยวซ้าย เข้าศูนย์การค้าทางด้านหลัง
จากถนนอโศก-ดินแดง ขับผ่านข้ามแยกพระราม 9 เตรียมชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าพระราม 9 ซอย 3 ศูนย์การค้าฯ อยู่ซ้ายมือ

รถโดยสารประจำทาง
ถนนรัชดาภิเษกสาย 73, 136, 137, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529
ถนนพระราม 9 สาย 137, 158, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 551
ถนนอโศก-ดินแดง สาย 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529, 551

Back to Top
0
X
X