**จุดสังเกตุแรก

อยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทรัล และ Big C บางนา (ซอยตรงกลางระหว่างเซ็นทรัล และ บิ๊กซี)

90917
90918

เข้าซอย บางนา-ตราด23

(ซอยเส้นทางลัดไปอุดมสุข-ศรีนครินทร์)

**เข้าซอยไปประมาณ300เมตร


อาคาร Bizzo จะอยู่ทางด้านขวามือ(ตรงข้ามกับอาคาร East Tower)

S__3096590
90943

เมื่อเข้าตัวอาคารแล้ว…..ผ่านป้อมแลกบัตร ให้เลี้ยวซ้าย

พบกับเก้าอี้เพื่อสุขภาพ และ ทีมงานสาธิตการนั่ง พร้อมคําปรึกษาเรื่องสุขภาพ

Back to Top
0
X
X