เปรียบเทียบ Ergo รุ่นต่างๆ

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

SERIES 1

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

SERIES 2

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

SERIES 3

พักแขน 3D

สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา / หน้า-หลัง

พักแขน 4D

สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา
หน้า-หลัง / เข้า-ออก

พักแขน 4D

สูง-ต่ำ / ซ้าย-ขวา
หน้า-หลัง / เข้า-ออก

ระบบปรับก้านเดียว

โครงสร้างอลูมิเนียม
ปิดด้วยกล่อง PU

ระบบปรับก้านเดียว

โครงสร้างอลูมิเนียม
พ่นด้วยสีดำ

ระบบปรับก้านเดียว

โครงสร้างอลูมิเนียม
ขัดเงา

ปรับเอนได้ 130°

เอนและล็อคได้ 3 ระดับ

ปรับเอนได้ 135°

เอนและล็อคได้ 4 ระดับ

ปรับเอนได้ 135°

เอนและล็อคได้ 4 ระดับ

เบาะรองนั่ง

ปรับความลาดเอียงของเบาะได้

เอียงไปพร้อมที่วางแขน

เอียงไปพร้อมที่วางแขน

โครงสร้างพลาสติก PU

โครงสร้างพลาสติก PU

โครงสร้างอลูมิเนียมขัดเงา

โครงสร้างพลาสติก PU
+ อลูมิเนียม

โครงสร้างพลาสติก PU
+ อลูมิเนียม

โครงสร้างอลูมิเนียมขัดเงา

Icon Carousle CEO