ว่าด้วยเรื่องของโต๊ะ และเก้าอี้เพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันเราทุกๆคนก็คงหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆไม่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาของการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายตามมา สาเหตุหลักที่สำคัญ
เนื่องจากการนั่งที่ผิดวิธี เช่น การนั่งทำงานกับโต๊ะหรือเก้าอี้ที่มีความสูง ต่ำ ไม่ถูกต้องหรือห่างจนเกินไป ส่งผลโดยตรงกับแรงกดทับของกระดูกสันหลังมากขึ้นเป็น 2 เท่า
และมีอาการ ปวดต้นคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลังฯลฯ  บริษัท เก้าอี้เพื่อสุขภาพ DF Prochair ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้คน
จึงได้มีแนวความคิดริเริ่มที่จะนำเข้าสินค้าเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์จากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เก้าอี้เพื่อสุขภาพ โต๊ะเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานเพื่อสุขภาพต่างๆ

Ergonomic Chair เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

Ergonomic Table ยืน-นั่ง เพื่อสุขภาพ

Best seller

Back to Top
0
X