JANUARY

2021

SUPER SALE

ราคาโปรโมชั่นและของแถม สำหรับช้อปผ่าน www.dfprochair.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น!!

ลดเพิ่ม

฿25,900/ชิ้น
฿41,900 -38%

กรอกโค้ด ERGO3BLACK
ลดเพิ่มอีก 2,000.-

ลดเพิ่ม

฿28,535/ชิ้น
฿43,900 -35%

กรอกโค้ด ERGO3GRAY
ลดเพิ่มอีก 1,800.-

ลดเพิ่ม

฿28,900/ชิ้น
฿44,900 -36%

กรอกโค้ด ERGO3BLACK
ลดเพิ่มอีก 2,000.-

ลดเพิ่ม

฿29,835/ชิ้น
฿45,900 -35%

กรอกโค้ด ERGO3GRAY
ลดเพิ่มอีก 1,800.-