JANUARY

2021

SUPER SALE

ราคาโปรโมชั่นและของแถม สำหรับช้อปผ่าน www.dfprochair.com ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น!!

ลดเพิ่ม

฿25,500/ชิ้น
฿41,900

กรอกโค้ด ERGO3BLACK
ลดเพิ่มอีก 2,000.-

ลดเพิ่ม

฿28,500/ชิ้น
฿43,900

กรอกโค้ด ERGO3GRAY
ลดเพิ่มอีก 1,800.-

ลดเพิ่ม

฿28,300/ชิ้น
฿44,900

กรอกโค้ด ERGO3BLACK
ลดเพิ่มอีก 2,000.-

ลดเพิ่ม

฿31,300/ชิ้น
฿45,900

กรอกโค้ด ERGO3GRAY
ลดเพิ่มอีก 1,800.-