เส้นทางไป Showroom CDC

ทางไปร้าน DF Prochair ที่ CDC
(เปิดบริการทุกวัน 10.30-20.00 น.)
1. เข้าจากวงเวียนด้านหน้า เลี้ยวมาด้านซ้าย สังเกตุป้าย CDC จะผ่านอาคาร SCG แล้วเลี้ยวซ้ายมาจนถึงวงเวียนกลาง

2. เมื่อถึงวงเวียนกลาง จะเห็นฝั่ง CDC Life ด้านขวามือ จะเห็นร้าน SAMSUNG และร้าน Starbucks Coffee ด้านขวามือ

3. เลี้ยวซ้าย ตรงร้าน Bose แล้วเดินตรงมาตามทางค่ะ

4. เดินเข้ามาตามทางจะเห็นร้าน Df prochair ด้านขวามือ ถึงแล้วค่ะ ร้าน DF Prochair เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

X