NEFIL

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ เก้าอี้สำนักงาน

Nefil Series สำหรับผู้บริหารท่านที่หลงไหลในความเงางามของโครงอลูมีเนียม โชว์พนักพิงด้วยผ้าตาข่ายผืนเดียว สวยหรูและออกแบบรองรับส่วนโค้งตามกระดูกสันหลัง เสริมส่วนโค้งของเอวด้วย แผ่น PU ปรับสไลด์ขึ้นลง เพื่อรองรับต่างสรีระในการนั่ง ด้วยความโดดเด่นเงางามของโครงสร้างอลูมีเนียม  และรองรับการนั่งตามหลักสรีระศาสตร์

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ รุ่น Nefil

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ด้วยความโดดเด่นเงางามของโครงสร้างอลูมีเนียม และรองรับการนั่งตามหลักสรีระศาสตร์  เก้าอี้สุขภาพรุ่น NF จึงเป็นคู่ใจของกลุ่มผู้บริหารทั้งหลาย

เลือกตามสไตล์คุณ