GAMING ITEM

     ในปี 2019 Ergohuman ได้ทำการเปิดตัวเก้าอี้ E-Sports ประเภทการแข่งขันใหม่ ในการออกแบบเก้าอี้ เราไม่เพียงแต่รวมผู้เล่นมืออาชีพ E-Sports เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในท่าเล่นเกมในระหว่างการแข่งขัน แต่ยังรวมเกมมือถือแบบสบาย ๆ เนื่องจากเกมเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกาย ความต้องการการสนับสนุนและความสะดวกสบายของเก้าอี้ ที่เท้าแขนปรับได้สามแกนสามารถปรับความสูงมุมด้านหน้าและด้านหลังและขยายพื้นที่ที่เท้าแขนอย่างเหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงท่าต่อสู้ ให้การสนับสนุนแขนของผู้เล่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกดทับของกล้ามเนื้อแขน เก้าอี้เกมมิ่ง Ergohuman เกิดมาเพื่อชนะ

Icon Carousle CEO